Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Kết quả tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh

Quyết định công nhận trúng tuyển và thành lập lớp Trung cấp năm 2020

Quyết định trúng tuyển đợt 1 Xem
Quyết định trúng tuyển đợt 2

Thông báo làm thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển ĐH Trà Vinh - Đợt tháng 08/2020

1. Luật VLVH Xem

2. Luật LT Xem

3. Luật VB 2 Xem

 

 

Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH TRÀ VINH Đợt tháng 8/2020

1. ĐH Luật LT Xem

2. ĐH Luật VLVH Xem

Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH TRÀ VINH Đợt tháng 12/2019

1. ĐH Nông nghiệp Xem

2. ĐH Luật LT Xem

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN ĐH TRÀ VINH - THÁNG 06/2019

1. ĐH Luật Liên thông Xem
2. ĐH Luật Văn bằng 2 Xem
3. ĐH Luật VLVH

THÔNG BÁO LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐH TRÀ VINH - ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 5/2019

1. ĐH Luật VB2 Xem
2. ĐH Luật Liên Thông Xem

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN ĐH TRÀ VINH - THÁNG 05/2019

1. ĐH Luật Liên thông Xem
2. ĐH Luật Văn bằng 2 Xem
3. ĐH Kế toán Liên thông

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN ĐH TRÀ VINH - THÁNG 05/2019

1. ĐH Luật Liên thông Xem
2. ĐH Luật Văn bằng 2 Xem
3. ĐH Kế toán Liên thông

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN ĐH TRÀ VINH - THÁNG 12/2018

1. ĐH Luật VLVH Xem
2. ĐH Luật Liên thông

Quyết định công nhận trúng tuyển Trường ĐH Trà Vinh - Đợt Tháng 12/2018

1. Đại học Nông nghiệp liên thông Xem
2. Đại học Luật VLVH