Tính toán và xử lý ngày tháng bằng câu lệnh SQL như thế nào?

xu ly ham lenh 1630403953176892640792 0 0 562 1000 crop 1630403956334241267572 1

SQL được biết đến là 1 trong những ngôn ngữ lập trình truy vấn có cấu trúc rất phổ biến hiện nay trong thế giới công nghệ. Trong SQL thì kiểu dữ liệu ngày tháng là kiểu dữ liệu thường gây ra khó khăn cho các lập trình viên khi thao tác. Bài viết này của aetc.edu.vn sẽ tổng hợp và hướng dẫn các bạn cách tính toán và xử lý ngày tháng bằng câu lệnh SQL. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Kiểu dữ liệu SQL cho ngày

Giá trị ngày/thời gian trong cơ sở dữ liệu MySQL thường có những loại như sau:

Riêng đối với Sql server thì giá trị ngày/thời gian trong cơ sở dữ liệu có các loại như sau:

Các function thường dùng để tính toán và xử lý ngày tháng bằng câu lệnh SQL

Để tính toán và xử lý ngày tháng bằng câu lệnh SQL, các hàm dưới đây thường hay được sử dụng nhiều nhất.

Tên

Chức năng

DATE()

Hàm trả về ngày từ biểu thức datetime

CURDATE()

Hàm trả về ngày hiện tại của máy tính

YEAR()

Hàm trả về năm của ngày đã chỉ định

MONTH()

Hàm trả về tháng của ngày đã chỉ định

DAY()

Hàm trả về ngày của ngày được chỉ định

TIME()

Hàm trả về giờ của ngày được chỉ định

DATE()

Hàm trả về ngày từ biểu thức datetime

DATE_ADD()

Hàm cộng thời gian

DATEDIFF()

Hàm trả về chênh lệch giữa 2 giá trị thời gian

DATE_SUB()

Hàm trừ thời gian

NOW()

Hàm trả về thời gian hiện tại

DAYOFWEEK()

Hàm trả về ngày của tuần

DAYNAME()

Hàm trả về tên ngày

MONTHNAME()

Hàm trả về tên tháng

STR_TO_DATE()

Format chuỗi về ngày

Tính toán và xử lý ngày tháng bằng câu lệnh SQL như thế nào?

Giả sử chúng ta có bảng dữ liệu mẫu về một nhóm 6 người bạn trong SQL như sau (bảng dữ liệu này được sử dụng chung cho các tính toán bên dưới).

Friends

First_name

Last_name

Birthday

Le Thi

Thu

1996-12-12

Vu Thi

Nga

1997-11-17

Nguyen Van

C

2000-12-17

Pham Van

D

1998-10-11

Tran Dinh

Trong

1997-04-25

Bui Tien

Dung

1997-02-28

Giả sử ngày hiện tại là 2021-06-03. Để tính toán còn bao nhiêu ngày nữa, MySQL sử dụng hàm DATEDIFF() để trừ hai giá trị ngày và trả về số ngày giữa chúng. Giả sử chúng ta muốn tính toán xem ngày hiện tại so với ngày sinh của nhóm 6 người bạn ở mẫu dữ liệu trên là bao nhiêu thì bạn code như sau:

Và đây là kết quả được trả về:

Để biết được nhóm 6 người này có lần lượt số tuổi là bao nhiêu thì bạn chỉ cần chia cho 365 ngày là ra số tuổi của từng người. Code như sau:

Trong đó hàm toán học ROUND () được dùng để làm tròn kết quả thành 1 số nguyên

Và đây là kết quả

Ngoài ra bạn cũng có thể tính toán tuổi của bạn bè mình bằng cú pháp sau:

Đến đây mình giải thích 1 chút nhé. Lấy ví dụ như Thu có ngày sinh là 1996-12-12. Hàm CURDATE () được áp dụng nhằm mục đích trả về ngày hiện tại của máy tính. Giả sử là ngày 2021-06-03. Hàm YEAR () dùng để trả về năm của ngày đã chỉ định. Ở đây, (YEAR(CURDATE()) – YEAR(birthday)) sẽ trả về kết quả số năm chênh lệch giữa năm hiện tại và năm sinh của người được tính tuổi. Nghĩa là lấy 2021-1996 = 25.

Hàm RIGHT () dùng để trả về số lượng ký tự như được chỉ định trong hàm từ chuỗi hoặc ngày đã cho. Hàm right có công thức RIGHT(chuoi, so_ky_tu). Số ký tự là 5, nghĩa là giá trị mà hàm Right lấy ra là ngày và tháng của ngày hiện tại và ngày sinh nhật. Ở đây hàm RIGHT(CURDATE(), 5) lấy ra giá trị là 06-03 và hàm RIGHT(birthday, 5) lấy ra giá trị là 12-12. Trong đó, phần của biểu thức so sánh các trả về từ hàm RIGHT () ước tính 1 hoặc 0.  Nghĩa là 06-03 < 11-11 nên lấy giá trị 1. Từ đó SQL sẽ tính toán được tuổi của Thu là 25-1=24 tuổi.

Và đây là kết quả trả về

Sau khi tính toán ra số tuổi của bạn bè mình, bạn có thể sắp xếp lại trong list danh sách bạn bè theo thứ tự số tuổi tăng dần hoặc giảm dần  bằng cách thêm các trường sau đây vào cuối mệnh đề ở trên.

Tính toán ngày sinh nhật

Khi tính toán và xử lý ngày tháng bằng câu lệnh SQL, bạn có thể tính toán xem trong tuần có ngày sinh nhật nào của bạn bè mình hay không bằng cách sử dụng hàm DAYOFWEEK() là hàm trả về một giá trị số cho tham số giá trị ngày tháng. Và những con số đó đại diện cho:

1 = Chủ nhật,

2 = Thứ hai, v.v.

Ở đây bạn có thể đặt 1 case biểu thức để tính toán như sau:

kết quả có được như sau:

Bằng cách này thì kết quả tương đối ổn. Tuy nhiên để lấy tên 1 ngày trong tuần thì nó còn khá dài. Vì thế có sử dụng 1 function DAYNAME() phù hợp hơn cho việc này. Đơn giản chỉ cần cung cấp cho nó một giá trị ngày và kết quả sẽ nhanh hơn rất nhiều. Code như sau:

Và đây là kết quả

Tính toán và xử lý tháng

Khi tính toán và xử lý ngày tháng bằng câu lệnh SQL , từ 1 giá trị ngày tháng cung cấp thì các hàm MONTH() được sử dụng để lấy giá trị số theo tháng. Khi kết quả trả về là 1 (đại diện cho tháng 1) và 2 (đại diện cho tháng 2)…tương tự các tháng còn lại cũng tuân theo quy luật trên.

Trong truy vấn này, hàm COUNT() có nhiệm vụ đếm số người có cùng ngày sinh trong mỗi tháng.

Kết quả như sau:

Sau đó chúng ta dùng hàm MONTHNAME() để lấy tên của tháng. Code như sau:

Và kết quả trả về như sau:

Tính toán và xử lý ngày

Giả sử như bạn muốn nhập thông tin về ngày sinh nhật của một người mới trong quá trình tính toán và xử lý ngày tháng bằng câu lệnh SQL bạn phải nhập ngày ở dạng chuỗi. Giả sử người đó sinh vào ngày 10 tháng 8 năm 2017 thì bạn nhập như sau:

SELECT STR_TO_DATE(“August 10 2017”, “%M %d %Y”)

Trong chuỗi ký hiệu được định dạng %M %d,%Y thì %M  là tên tháng. %d là ngày trong tháng. %Y là 4 chữ số năm.

Ngày có giá trị NOT NULL

Có thể dùng câu lệnh MySQL dưới đây để kiểm tra ngày không phải là Null

Nó sẽ lọc ra các hàng có ngày sinh nhật không phải là null cho bạn.

Lấy ra những ngày trong khoảng ngày từ ngày… đến ngày …

Trong tính toán và xử lý ngày tháng bằng câu lệnh SQL thì để có thể lấy ra những ngày trong 1 khoảng thời gian định sẵn thì các bạn code như sau:

Và đây là kết quả trả về dữ liệu của người có ngày sinh trong khoảng thời gian  trên.

Đến đây có lẽ bạn đã hiểu được cách tính toán và xử lý ngày tháng bằng câu lệnh SQL thông qua những ví dụ cụ thể trong bài viết này.  Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy nó không hề khó chút nào. Chỉ cần bạn kiên nhẫn thực hành luyện tập nhiều lần thì sẽ không còn bỡ ngỡ nếu phải tính toán và xử lý ngày tháng bằng câu lệnh SQL trong công việc của mình ở hiện tại và tương lai. Chúc bạn thành công.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *