Tổng hợp các phím tắt Google Chrome trên Windows hữu ích nhất

Ctrl + S: Mở ra tùy chọn để lưu trang hiện tại.

Ctrl + P: Mở ra tùy chọn để in trang hiện tại.

Ctrl + F: mở ra thanh tìm kiếm web.

F5 hoặc Ctrl + R: tải lại trang hiện tại của bạn.

Ctrl + Shift + R hoặc Shift + F5: tải lại trang hiện tại của bạn, bỏ qua nội dung được lưu trong bộ nhớ cache.

Esc: dừng tải trang hiện tại của bạn.

Ctrl + Shift + G hoặc Shift + F3 hoặc Shift + Enter: tìm kiếm kết quả phù hợp trước cho thông tin bạn nhập trong thanh tìm kiếm.

Nhấn Alt và nhấp vào liên kết: tải xuống trang đích của liên kết.

Ctrl + U: hiển thị mã nguồn HTML không thể chỉnh sửa được của trang hiện tại.

Ctrl + D: lưu trang web hiện tại bằng cách đánh dấu trang web.

Ctrl + Shift + D: lưu tất cả các trang đang mở dưới dạng dấu trang ở trong thư mục mới.

F11: mở hoặc tắt trang ở chế độ toàn màn hình.

Ctrl và + hoặc nhấn Ctrl kết hợp cuộn chuột lên: phóng to nội dung trên trang.

Ctrl và – hoặc nhấn Ctrl kết hợp cuộn chuột xuống: thu nhỏ nội dung trên trang.

Ctrl + 0: đưa nội dung trên trang về kích thước mặc định.

Thanh Space: cuộn xuống trang web.

Home: chuyển đến đầu trang.

End: chuyển đến cuối trang.

Ctrl + Mũi tên phải: Di chuyển con trỏ đến từ tiếp theo.

Ctrl + Mũi tên trái: Di chuyển con trỏ đến chữ cái đầu của từ trước trong trường văn bản.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *