Tổng hợp các phím tắt Google Chrome trên Windows hữu ích nhất

Ctrl + S: Mở ra tùy chọn để lưu trang hiện tại.

Ctrl + P: Mở ra tùy chọn để in trang hiện tại.

Ctrl + F: mở ra thanh tìm kiếm web.

F5 hoặc Ctrl + R: tải lại trang hiện tại của bạn.

Ctrl + Shift + R hoặc Shift + F5: tải lại trang hiện tại của bạn, bỏ qua nội dung được lưu trong bộ nhớ cache.

Esc: dừng tải trang hiện tại của bạn.

Ctrl + Shift + G hoặc Shift + F3 hoặc Shift + Enter: tìm kiếm kết quả phù hợp trước cho thông tin bạn nhập trong thanh tìm kiếm.

Nhấn Alt và nhấp vào liên kết: tải xuống trang đích của liên kết.

Ctrl + U: hiển thị mã nguồn HTML không thể chỉnh sửa được của trang hiện tại.

Ctrl + D: lưu trang web hiện tại bằng cách đánh dấu trang web.

Ctrl + Shift + D: lưu tất cả các trang đang mở dưới dạng dấu trang ở trong thư mục mới.

F11: mở hoặc tắt trang ở chế độ toàn màn hình.

Ctrl và + hoặc nhấn Ctrl kết hợp cuộn chuột lên: phóng to nội dung trên trang.

Ctrl và – hoặc nhấn Ctrl kết hợp cuộn chuột xuống: thu nhỏ nội dung trên trang.

Ctrl + 0: đưa nội dung trên trang về kích thước mặc định.

Thanh Space: cuộn xuống trang web.

Home: chuyển đến đầu trang.

End: chuyển đến cuối trang.

Ctrl + Mũi tên phải: Di chuyển con trỏ đến từ tiếp theo.

Ctrl + Mũi tên trái: Di chuyển con trỏ đến chữ cái đầu của từ trước trong trường văn bản.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *